Green Care Finland ry.

Gröna Stugan on Green Care Finland ry:n jäsentila.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Jokainen Green Care -toimija toteuttaa palveluitaan oman ammatillisen osaamisensa kautta, ja niissä käytetään monia erilaisia eläin- ja
luontoavusteisuuden menetelmiä. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti.

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Lue lisää Green Caresta: http://www.gcfinland.fi

Suomi