Green Care

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.

Jokainen Green Care-toimija toteuttaa palveluitaan oman ammatillisen osaamisensa kautta, osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Gröna Stugan on Green Care ry:n jäsentila.
Lue lisää, mitä Green Care on: http://www.gcfinland.fi