Green Care Finland rf.

Gröna Stugan är Green Care Finland rf:s medlemsgård.

Green Care är proffesionell värksamhet som bedrivs i natur och lant miljö för att förbättra människors välmående och livskvalite.

Varje Green Care medlem bjuder på olika tjänster via sin ägna yrkeskunskap. Vi på Gröna Stugan använder natur och djur på flera olika sätt. Värksamheten bedrivs målinriktat, ansvarsfullt och professionellt.

Läs mer om Green Care: http://www.gcfinland.fi

Svenska