Homeopati lämpar sig för alla djur oberoende art eller ras.

Varje djur är en individ med sin speciella personlighet, inom homeopatin granskas individens symptom på alla plan, mentalt, känslomässigt och fysiskt för att hitta rätt homeopatisk medicin.

Homeopati vid akuta och kroniska problem;

Inflammationer: Ögon- och hudinflammationer, hotspot, akuta sår.

Akuta problem: Allergi, värk, fästning- och ormbett, insektbett.

Beteende: Rädslor, stress, separationsångest, aggressioner och beteendeproblem.

Magbesvär: Diarre, förstoppning, luftbesvär och magsmältnings störningar, kolik.

Förebyggande: Valpen kommer till sitt nya hem, rädslor tex. nyårsraketer, stöda
rehabiliteringen efter operation, kastrering och förlossning.

 

 

Boka tid eller fråga mer

20171103_153500

https://www.gronastugan.fi/wp-content/uploads/2017/10/Untitled-20-3.png

Gamla Kustvägen 678
Snappertuna, Raseborg.

0400-878409 Camilla Lundqvist