Homeopatisk jour

Homeopatiska jouren fungerar 24h/dygnet på numeet: 0400-878409. Om jag ej svarar, skicka ett meddelande vad saken gäller så ringer jag tillbaka så fort som möjligt.

Vid livshotande situationer ring 112.

För vilka besvär kan jag ringa homeopatijouren?
Homeopatijouren är menad att stöda hemvården i akuta besvär som antagligen är kortvariga.
Akuta besvär: förkylning, små olycksfall, öroninflammation, diarre och urinvägsinflammation mm. 

Homeopatin passar alla oberoende av ålder, har ingen biverkan och kan användas tillsammans med traditionell medicinering. 

Vem svarar på samtalet?
Mitt namn är Camilla Lundqvist och jag är utbildad klassisk diplom homeopat samt farmaceut. Jag har även fördjupat mina kunskaper i den internationella homeopat skolan Dynamis. Är medlem av Finlands Homeopater rf.

Jourens prislista
– 10 min.  20 €.
– 20 min.  40 €.

Innehåller möjlig medicin.
Innehåller moms 24%.

Jourens telefon nummer: 0400-878409. 

Besöksadress:
Gamla Kustvägen 678, 10710 Snappertuna, Raseborg.
Mottagning och gårdsbesök enbart enligt överenskommet.

Fo-nummer: 2383892-7.

Lämna e-mail adress eller telefonnummer, så att vi kan kan kontakta er.


Svenska