MinD®

MinD-kraftskapande värksamhet med häst är stödgrupps värksamhet där hästen fungerar som det kraftskapande element. Gruppen träffas regelbundet och arbetar i stall miljö.
I stödgruppen sammanförs en konfidisiell atmosfär,  interaktion och kraftskapande gemenskap med gruppens deltagare under handledarens ledning.  

Målgruppen är för vuxna, 3-4 personers grupper, där deltagarna kan beskriva och känna igen kännslor. MinD-gruppens värksamhet baserar sej på individens subjektiva upplevelse om  kraftskapande-, rehabilitering-, förändringsprosess. Gruppen sammanställs av personer med likadan erfarandehistoria, livssituation, handlingsförmåga. Då kan gruppen dela gemensamma erfarenheter och på basis av dessa bygga vidare på en framtid, med hjälp av olika samspelsövningar.
Gruppdeltagarna behöver ingen tidigare erfarandet av hästar. Hästarna som används i värksamheten möjliggör en kraftskapande och återhämtande kan börja. 

Exempel på grupper: Utmattade, rehabiliteringsklientter innom missbrukare och mentalvård, föräldrar till utvecklingsstörda barn, egenvårdare, barnskyddets kundgrupper m.fl. 

Vi berättar gärna mer!

Gröna Stugan är Green Care medlemsgård. Läs mer om Green Care på www.greencare.fi. 

Ta kontakt

Lämna e-mail adress eller telefonnummer, så att vi kan kan kontakta er.


Besöksadress:
Gamla Kustvägen 678, 10710 Snappertuna, Raseborg.
Mottagning och gårdsbesök enbart enligt överenskommet.

Fo-nummer: 2383892-7.

Svenska