My Day

Rehabiliterande verksamhet på lantgård.
Den rehabiliterande verksamheten bedrivs på lantgård med djur, i trädgård  eller i naturen.
Den rehabiliterande verksamheten skapar en stimulerande miljö för grupper samt enskilda personer i en vacker hemtrevlig lantmiljö. De effekter som ökar välbefinnande uppstår bland annat genom naturens stimulerande kraft, delaktighet och dialogen.
Fokusen ligger i att få uppleva och vara med om, ändamålsenlig och praktiska sysslor, ett besök som skräddarsys att motsvara gruppens eller enskillda individens behov.
Rehabiliterande lantgårdsverksamheten siktar på att stöda och underhålla  välmående, förmågan att klara av uppgifter, att lyckas och orka i vardagen samt sosial rehabilitering.

Varje individ är värdeful och likvärdig hos oss.

Exempel på grupper: Utmattade, rehabiliteringsklientter innom missbrukare och mentalvård, långtids arbetslösa, mobbade innom arbete eller skola m.fl.

Vi berättar gärna mer!.

Vi är Green Cares medlemsgård. Läs mer om Green Care på www.greencare.fi. 

 

” Det har varit en väldigt viktig och avslappnande ”paus från vardagen”, att komma ut i naturen och känna sig närvarande på ett helt annat sätt. Djuren och den lugna atmosfären i Snappertuna var nåt som gjorde gott åt hela gemenskapet – både klienterna, personalen och samtliga familjemedlemmar som deltog några gånger.
Ett varmt välkomnande samt en attityd som ert är guld värt för klienter i denna klientgrupp. Så tack, det är ett viktigt arbete ni gör. ”

Ville P. handledare på Helsingfors Diakonissanstalt.

Ta kontakt

Lämna e-mail adress eller telefonnummer, så att vi kan kan kontakta er.


Besöksadress:
Gamla Kustvägen 678, 10710 Snappertuna, Raseborg.
Mottagning och gårdsbesök enbart enligt överenskommet.

Fo-nummer: 2383892-7.

Svenska