My Day

Rehabiliterande lantgårds verksamhet med djur, trädgård eller natur. My Day bjuder sina tjänster till grupper och privata personer.

I den rehabiliterande lantgårds verksamheten övar vi på bl.a. färdigheter som klienten önskar och behöver för att kunna leva ett meningsfullt liv  som t.ex. sociala- eller motoriska färdigheter, känna igen kännslor och utrycka sej själv.
Verksamheten sker på lantgård med djur och natur.
Lantgårdsverksamheten siktar på att stöda välbefinnande, klara sej i livet, hitta ork i vardagen samt social rehabilitering.

MinD – kraftskapande verksamhet med häst är stödgrupps verksamhet där hästen fungerar som det kraftskapande element. Gruppen träffas regelbundet och arbetar i stall miljö med kraftskapande arbetstag. I verksamheten sammanförs en stödgrupp med en konfidisiell atmosfär,  interaktion och kraftskapande gemenskap med gruppens deltagare under handledarens ledning.
Ingen djurerfarenhet behövs. 

Socialpedagogisk hästverksamhet (sos. ped.) riktar sej för att stöda bl.a. den sociala utvecklingen, välbefinnanden och handlingsförmågan. Utgångspunkten i verksamheten är samspelet mellan människa och häst samt gemenskapen där verksamheten är. Socialpedagogiska hästverksamheten baserar sej på individens egna erfarenheter och att lära sej och inse saker utifrån det.

Djurassisterad neuropsykiatrisk (nepsy) handledning är en lösningsfokuserande metod som utvecklar handlingsförmågan i livet och hjälper klienten att uppnå hens mål.

 Varje individ är värdeful och likvärdig hos oss.

Exempel på grupper som våra tjänster passar ypperligt för: Barnskyddens kundgrupper,  rehabiliteringsklientter innom missbrukare och mentalvård, långtids arbetslösa, minnessjuka, personer med särskilda behov.

Tag kontakt så skräddarsyr vi verksamhet som motsvarar behovet för era kunder samt er gemenskap.

Vad är det som vi specifikt bjuder på? Vi berättar gärna mer om våra tjänster samt vår verksamhet, hör av Er.

Vi är Green Cares medlemsgård. Läs mer om Green Care på www.gcfinland.fi. 

 

” Det har varit en väldigt viktig och avslappnande ”paus från vardagen”, att komma ut i naturen och känna sig närvarande på ett helt annat sätt. Djuren och den lugna atmosfären i Snappertuna var nåt som gjorde gott åt hela gemenskapet – både klienterna, personalen och samtliga familjemedlemmar som deltog några gånger.
Ett varmt välkomnande samt en attityd som ert är guld värt för klienter i denna klientgrupp. Så tack, det är ett viktigt arbete ni gör. ”

Ville P. handledare på Helsingfors Diakonissanstalt.

Ta kontakt

Lämna e-mail adress eller telefonnummer, så att vi kan kan kontakta er.


Besöksadress:
Gamla Kustvägen 678, 10710 Snappertuna, Raseborg.
Mottagning och gårdsbesök enbart enligt överenskommet.

Fo-nummer: 2383892-7.

Svenska