Sedan år 2003 har jag aktivt arbeta med hästar med inriktning på akademisk ridkonst/klassisk ridning och kommunikation, träning av häst. Jag utbildar mej vidare kontinuerligt, för att både själv utvecklas vidare och kunna förstå hästen bättre samt för att kunna hjälpa mina kunder på ett ännu bättre sätt.

Endel utbildningar har varit flera år långa medan andra är kortare helheter. För att nämna något (listan är inte komplett):

- Akademisk ridkonst/Klassisk ridkonst; Christofer Dalgren (Sverige), Celina Harich (Tyskland), Hanna Engström (Sverige) samt Piet Bakker (Holland).

- Seat training, Centered Riding och Balimo; Sue Leffler (Kanada), Judy Cross (U.S.A.) samt Hanna Engström (Sverige).

- Kroppsmedvetenhet, kommunikation och klickerträning; Piet Nibbelink (Holland), Ellen Ofstad (Norge).

- Deepening your horsemanship skills (3.); Piet Nibbelink (Holland).

- CranioSacral Terapi; The upledger institute.

- Kalevala Muskel- och ledvård (Kalevalainen jäsenkorjaus); Kansanlääkintäseura ry.

Förutom dessa har jag arbetat och studerat hästar i Sverige i några år för att samla kunskap och erfarenhet.

IMG_0735 (2)