Enskild lektion, 35€.
5 gångers lektionskort, 160€.
10 gångers lektionskort, 300€.

Föreläsningar till ridklubbar och sällskap från. 30€.

Behandlingar till ryttare för att stöda hälsa och välmående, läs mer under Gröna Stugan.

Resekostnader tillkommer lektionspriset.
Resekostnaderna delas jämt mellan varje ekipaqe.

Exempel på reskostnader,
Esbo: 55€.
Hangö: 39€.
Hyvinkää: 84€.
Ingå: 19€.
Kyrkslätt: 41€.
Lojo: 32€.
Pernå: 38€.
Raseborg: 0€.
Salo: 53€.
Sjundeå: 34€.
Åbo: 96€.
Vichtis: 54€.